Sortowanie śmieci – jak segregować odpady w biurze?

Jeżeli chodzi o ogólne zasady, to segregacja odpadów w biurze niczym nie różni się od tej, prowadzonej w domu. Ten sam sposób znakowania pojemników i obowiązujący 5-frakcyjny system selekcji sprawia, że nikt z Twoich pracowników nie powinien mieć problemów z przestrzeganiem przyjętych ustaleń. Aby sortowanie w miejscu pracy było dla wszystkich zrozumiałe i przynosiło oczekiwane rezultaty, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tych zagadnień. Zebraliśmy je dla Ciebie poniżej.


DEFINICJA ODPADÓW WEDŁUG USTAWY


Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) bardzo dokładnie definiuje to, czym są odpady komunalne. Łatwiej będzie Ci je sklasyfikować, kiedy uświadomisz sobie, że są to te same odpady, które produkujemy w gospodarstwach domowych. Są to odpady, które nie zawierają szkodliwych substancji, a wiążą się z codzienną konsumpcją oraz bytowaniem (w tym wypadku w biurze). Wyłączone z tego określenia są pojazdy wycofane z eksploatacji.

Co zalicza się do odpadów komunalnych w miejscu pracy? To:

 • resztki jedzenia,
 • zużyte opakowania po przesyłkach,
 • potłuczone szklanki, talerze,
 • popiół z popielniczek,
 • odpady papiernicze,
 • zwiędłe rośliny, suche pędy,
 • zużyte chusteczki, ściereczki.

 

Zgodnie z ustawą, do śmieci komunalnych nie zaliczymy odpadów z produkcji czy substancji niebezpiecznych. Oddzielne kosze potrzebne są na elektronikę, baterie. Oczywiście z dużą uwagą trzeba traktować odpady medyczne o charakterze zakaźnym, substancje toksyczne oraz inne szkodliwe dla ludzi i środowiska.SORTOWANIE ODPADÓW – REGULACJE PRAWNE


Na pewno w skategoryzowaniu odpadów i ustaleniu, które są komunalne i jakiej selekcji podlegają pomoże zapoznanie się z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.21) wraz z aktualizacjami z 2021 roku. To jeden z bardziej radykalnych kroków w procesie trwającym już od 2019 roku. Aby móc sprostać europejskim standardom i włączyć się we wspólną walkę z nadmierną produkcją śmieci, Polska wprowadziła regulacje nakazujące firmom z wszystkich sektorów segregację odpadów. Za ich nieprzestrzeganie grożą naprawdę surowe kary, nierzadko sięgające kilkuset tysięcy złotych.


PODZIAŁ ODPADÓW NA 5 FRAKCJI


Wiemy już, że również w miejscu pracy jesteśmy zobowiązani do segregowania odpadów. Oczywiście potrzebna jest do tego odpowiednia infrastruktura, w tym przypadku kosze w 5 kolorach. Podział frakcji prezentuje się następująco:

 • pojemniki niebieskie – papier i tektura – wrzucamy tu gazety, ulotki, zużyty papier ksero, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, opakowania po kanapkach, kartony z mleka, papierowe worki, pudełka po materiałach budowlanych,
 • pojemniki zielone – szkło – butelki po napojach, słoiki po przetworach, słoiczki po kosmetykach, czyste probówki. Nie wrzucamy żarówek, luster, opakowań po lekach, zniczy i szkła żaroodpornego,
 • pojemniki żółte – tworzywa sztuczne, w tym metal i plastik – wrzucamy plastikowe butelki z nakrętkami (zgniecione), kartony po soku, puszki, worki i opakowania z folii, reklamówki jednorazowe,
 • pojemniki brązowe – odpady BIO – obierki, resztki warzyw i owoców, pestki, gałęzie, trociny, skoszoną trawę,
 • pojemniki czarne – odpady zmieszane – inne, które nie zostały wyżej sklasyfikowane.

Jak widzisz, dość jasno jest określone, jakie odpady można umieszczać w konkretnych pojemnikach, a jakich nie należy się w ten sposób pozbywać. Zawsze zwracaj szczególną uwagę na odpady trudne, które mogą szkodzić ludziom i środowisku. To nie tylko same baterie, kartridże czy leki, ale też opakowania, w których znajdowały się one bezpośrednio.


DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ ODPADY W BIURZE?


Jak już wiesz, kwestia segregowania odpadów nie jest dobrowolna, ale obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców. Warto jednak mieć świadomość korzyści, jakie za sobą niesie – wtedy wszystkim pracownikom z większą łatwością i odpowiedzialnością przyjdzie selekcja odpadów.

Do najważniejszych zalet należy:

 • włączenie się we wspólną walkę o utrzymanie planety zdrowej i bezpiecznej dla przyszłych pokoleń,
 • zadbanie o czystość i higienę w miejscu pracy, bez nieprzyjemnych zapachów,
 • prowadzenie działań wizerunkowych, które prezentują firmę w dobrym świetle.

Nawet, jeśli dane przedsiębiorstwo niezbyt przejmuje się losem planety Ziemi, to na pewno troszczy się o swój budżet. Nikt nie chce płacić horrendalnych kar z powodu śmieci, dlatego widmo grzywny jest najlepszym motywatorem do wprowadzenia i przestrzegania selekcji odpadów w biurze.JAK ZACHĘCIĆ DO SEGREGACJI I UŁATWIĆ SELEKCJĘ ODPADÓW?


Zazwyczaj na segregacji odpadów najbardziej zależy kadrze kierowniczej, Office Managerowi i firmie sprzątającej. A co z pozostałymi pracownikami? To nie oni dźwigają ciężar kar, nakładanych w przypadku niesegregowania odpadów lub robienia tego w zły sposób. Można jednak odpowiednio ich do tego zachęcić:

 • zadbaj o pojemniki odpowiedniej wielkości i umieść je, odpowiednio podpisane, w dobrze widocznych, powszechnie dostępnych miejscach,
 • zorganizuj szkolenie dla pracowników – połącz je z prezentacją, quizem, konkursem lub inną, interaktywną i rozrywkową formą, która pozwoli zrozumieć zasady i wdrożyć je w codziennym życiu,
 • bieżąca kontrola – przynajmniej na początku uważnie pilnuj pracowników, przypominaj im o segregacji i konsekwencjach jej braku. Sam też się pilnuj i bądź dobrym przykładem. Wsparciem na tym etapie na pewno okaże się zewnętrzna firma sprzątająca, która dobrze zna zasady segregacji odpadów komunalnych.

ZADBAJ O EDUKACJĘ


Edukacja jest ważna w trosce o porządek w biurze i właściwą segregację odpadów. Jednak czasem potrzeba dodatkowych bodźców. Zacznij od usunięcia przybiurkowych koszy na śmieci, do których wpada wszystko, począwszy od ogryzków z jabłek, skończywszy na zużytych tonerach. Niech miejsca segregacji odpadów będą zlokalizowane w ogólnodostępnych miejscach, np. kuchni czy pomieszczeniu socjalnym.