Higiena w miejscu pracy – bezpieczeństwo

Higiena w miejscu pracy – bezpieczeństwo

O tym, jak ważne jest przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy wiadomo było od zawsze. Jednak nigdy standardy bezpieczeństwa i higieny nie były przestrzegane w przestrzeni publicznej, w tym biurowej tak, jak w czasie pandemii. Czy dobre nawyki dotyczące regularnego mycia rąk i dezynfekowania powierzchni biurka zostały z nami także po jej zakończeniu? Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć, przyglądając się aktualnym trendom BHP w miejscach pracy milionów Polaków.

 

Zasady BHP w świetle prawa pracy

 

O tym, jakie zasady BHP obowiązują w miejscach pracy nie decydują wyłącznie przełożeni. Kompletne wytyczne, co do ich przestrzegania, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. To dokument mówiący ogólnie o przepisach  bezpieczeństwa i higieny pracy. Jasno wynika z niego też to, że pracodawca w większości odpowiada za edukację pracowników, uświadamianie ich na temat zagrożeń na danym stanowisku czy zapewnianie niezbędnych środków ochrony własnej.

Po stronie pracownika leży stosowanie się do poleceń, uczestniczenie w szkoleniach BHP, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy i wreszcie przedstawianie w określonych terminach wyników okresowych badań lekarskich z medycyny pracy.

Przepisy BHP są niezwykle obszerne, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę także inne regulacje – ustawę PIP, o ochronie przeciwpożarowej czy bezpieczeństwie żywności i żywienia. Do tego jeszcze regulacje okresowe, z którymi zetknęliśmy się w czasie pandemii. Zachowanie odpowiedniej odległości, noszenie maseczek, dezynfekowanie dłoni i komputerów, oddelegowanie pracowników na home office… Dlaczego higiena w miejscu pracy jest taka ważna? To proste – ma bezpośredni wpływ na komfort pracy oraz bezpieczeństwo wykonujących ją osób.

 

 

Higiena miejsca pracy – jak ją utrzymać?

 

Oczywiście każdy zakład pracy funkcjonuje nieco inaczej i trudno zawrzeć w sztywnych ramach wymogi dotyczące higieny miejsca pracy. Można jednak spróbować to zrobić, poprzez zastanowienie się, jakie aspekty z codziennego życia firmy, są istotne dla przestrzegania zasad BHP. Bez wątpienia zalicza się do nich:

  • profesjonalne sprzątanie biura – nie wystarczy tylko powierzchownie posprzątać biuro, aby uzyskać trwały efekt i wrażenie czystości. Trzeba jeszcze zatroszczyć się o to, aby prace porządkowe były przeprowadzane regularnie, czasem też w środku dnia pracy. Potrzebny jest zatem serwis dzienny i weekendowy do generalnego sprzątania – mycia posadzek, prania wykładzin i tapicerek w meblach, ścierania kurzy, usuwania osadów z elektroniki biurowej, mycia okien i szklanych elementów wykończenia wnętrz. Należy też regularnie opróżniać i myć lodówkę, naczynia, sanitariaty, by do minimum zredukować ilość wirusów oraz bakterii. Czy wiesz, że najwięcej jest ich na… klawiaturze i myszce? Tylko częste i dokładne sprzątanie z wykorzystaniem zaawansowanej chemii przyniesie pożądane rezultaty,
  • zapewnienie pracownikom dostępu do środków czystości – mydeł, jednorazowych ręczników lub suszarek, papieru toaletowego, płynów do dezynfekcji,
  • edukowanie pracowników i dawanie im przykładu – wspólna troska o miejsce pracy nie tylko wpływa na utrzymanie czystości i poprawę bezpieczeństwa, ale też integruje zespół zjednoczony we wspólnej misji dbania o komfortowe warunki w biurze.

Jeżeli to Ty jesteś office managerem czy szefem to musisz zadbać o bezpieczeństwo pracy swoich pracowników, a klientom zapewnić odpowiednie warunki do załatwiania swoich spraw. Potraktuj to wyzwanie poważnie, bo w przeciwnym razie możesz narazić się na kontrole i konsekwencje finansowe. 

Pomocne w prowadzeniu działań profilaktycznych może się okazać czytanie publikacji zamieszczanych na stronie PiP (https://www.pip.gov.pl/pl/bhp). W dziale BHP znajdziesz publikacje na temat m.in. oceny ryzyka zawodowego, stresu i wypadków w pracy, zarządzania chemikaliami, projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach i wiele innych.

 

Jak uświadamiać na temat istoty BHP w pracy?

 

Przepisy BHP w wielu miejscach pracy są traktowane dość powierzchownie. Pracownicy zapoznają się z nimi, ale wyłącznie z obowiązku, a nie po to, aby poznać realne ryzyko i możliwości jego uniknięcia. W praktyce niewiele wiedzą o tym, jak zabezpieczyć się przed chorobami zawodowymi, uszczerbkiem na zdrowiu fizycznym i psychicznym, jak reagować na wypadek sytuacji zagrożenia. 

 

 

 

Pandemię uznaje się zatem za moment przełomowy, w którym spora część społeczeństwa uświadomiła sobie, jak duże znaczenie dla naszego stanu zdrowia oraz samopoczucia ma czystość w pracy i dbanie o podstawową higienę osobistą. 

Tego typu akcje informacyjne są prowadzone też odgórnie. Np. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w latach 2018-2019 prowadziła kampanię zatytułowaną „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, która miała hasło „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. To jeden z istotnych aspektów, który warto poruszać nie tylko w zakładach przemysłowych, ale też wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia np. z pracą przy komputerach.