Koło Sinnera w usłudze sprzątania

Jak optymalizować usługę sprzątania Fresh Facility

Sprzątanie może przebiegać według różnych schematów, a procedury zazwyczaj są pochodną wewnętrznych regulacji firm porządkowych. Jednak chcąc zoptymalizować poszczególne czynności chętnie sięgają one po sprawdzone metody. Jedną z nich jest Koło Sinnera opracowane  na początku XX wieku przez kierownika firmy Henkel. To od nazwiska Herberta Sinnera wziął nazwę prosty, lecz wymowny wykres kołowy podzielony na cztery części – chemię, mechanikę, czas i temperaturę. O ich znaczeniu piszemy w dalszej części artykułu.

 

Kto wymyślił Koło Sinnera?

 

Koło Sinnera swoją nazwę zawdzięcza wynalazcy, czyli Herbertowi Sinnerowi. Pracował on na początku XX wieku w niemieckim koncernie związanym (zresztą do dziś) z branżą utrzymania czystości. Jako kierownik w przedsiębiorstwie Sinner musiał każdego dnia mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jednym z największych było zoptymalizowanie procesów w taki sposób, aby praca była bardziej wydajna. Aby poprawić efektywność, przyjrzał się bliżej czterem obszarom, które jego zdaniem miały największy wpływ na kształtowanie sukcesów lub porażek podczas sprzątania. Z tego, co zaobserwował i wyodrębnił udało się opracować schemat nazywany do dzisiejszego dnia i wciąż aktualny – Koło Sinnera.

 

 

Koło Sinnera Fresh Facility

Koło Sinnera Fresh Facility

 

 

 

 

Koło Sinnera – podział 

 

Co konkretnie wyszczególnił Sinner i opisał w swoim diagramie? Podzieliło koło na cztery równe części, a każdej z nich przyporządkował nazwę:

  • chemical – chemia, środki chemiczne wykorzystywane do sprzątania (rodzaj, dawka i stężenie),
  • temperature – temperatura wody, roztworu roboczego,
  • time – czas reakcji, czyli czas, w którym zaaplikowany środek zacznie działać pod wpływem szorowania czy mycia,
  • action – działanie mechaniczne z użyciem szorowarek, gąbek, mopów, odkurzaczy.

Te cztery obszary odpowiednio ze sobą skorelowane pozwalają osiągnąć doskonałe rezultaty podczas sprzątania. Choć wielu wydają się oczywiste, to jednak wielu specjalistów miesiącami dochodziło do perfekcji, starannie opracowując wewnętrzne procedury w swoich firmach i delegując koordynatorów do kontrolowania ich przebiegu oraz rezultatów. W efekcie mają bogate know-how, które wykorzystują na korzyść swoich klientów.

 

Do czego służy Koło Sinnera?

 

Najprościej można powiedzieć, że Koło Sinnera służy do kontrolowania procesów sprzątania. Jednak jego umiejętne wykorzystanie w praktyce daje znacznie więcej korzyści. Przede wszystkim pozwala dopasować technikę sprzątania do panujących warunków. Oznacza to, że różne typy zabrudzeń mogą wymagać innej metody i środków czyszczących. Należy też brać pod uwagę inne czynniki, w tym temperaturę wody – np. w zimnej cieszy wolniej rozpuszczają się koncentraty. A każda taka zmiana wpływa na intensywność czy długość szorowania. 

 

Czy warto korzystać z Koła Sinnera?

 

Początkowo możesz mieć wątpliwości, czy Koło Sinnera lub inne metody faktycznie są dla Ciebie, czy ich potrzebujesz, czy sprawdzą się w Twojej pracy. Jednak warto przetestować metodę, której od ponad 120 lat ufają ekipy sprzątające z całego świata. Choć przez ten czas zmieniło się niemal wszystko – od środków chemicznych i maszyn sprzątających, aż po standardy BHP, to jednak założenia Sinnera pozostają aktualne. 

Z czasem nauczysz się też bardziej swobodnie interpretować podział koła, np. intensyfikując sprzątanie mechaniczne, a zamiast tego korzystając z mniejszej ilości środków czyszczących. Mniejsze stężenie środka to z kolei dłuższa praca manualna, co czasem jest konieczne przy czyszczeniu delikatnych, wymagających starannej pielęgnacji powierzchni. To z kolei może wygenerować oszczędności nie tylko czasu, ale też pieniędzy. 

 

Zalety Koła Sinnera

 

Sprzątanie zgodnie z założeniami przyjętymi i opisanymi  w Kole Sinnera mogą przynieść realne i odczuwalne korzyści – Tobie, jako członkowi ekipy sprzątającej lub koordynatorowi zespołu oraz Twoim klientom. Przede wszystkim:

  • sprzątanie trwa krócej,
  • łatwiej jest dopasować odpowiednią metodą sprzątania – ręczną lub mechaniczną,
  • rezultaty sprzątania są bardzo dobre, a jakość usług wysoka i odpowiadająca wewnętrznym regulacjom przedsiębiorstwa,
  • pracownicy mają zapewnione lepsze warunki (m.in. dlatego, że korzystają z technologii maszynowej, w tym automatów szorujących, zbieraczy, odkurzaczy do prania ekstrakcyjnego i innych).

Zastanawiasz się nad wdrożeniem zasad przyświecających twórcy Koła Sinnera? Być może część z nich już przestrzegasz i robisz to w sposób intuicyjny. Warto jednak przyjrzeć się założeniom i dopasować je do charakteru swojej działalności oraz celów, jakie Ci przyświecają. Założywszy sobie wzrost efektywności przy minimalizacji kosztów, możesz osiągnąć bardzo dobre rezultaty, które pozwolą Ci na stały rozwój i zwiększenie konkurencyjności rynkowej. Warto proponować swoim klientom coś więcej, czyli usługi sprzątające oparte o konkretną filozofię atrakcyjną dla każdej ze stron transakcji.