Planet Friendly – nowy certyfikat dla biurowców

Cele i zasady certyfikacji. Co trzeba zrobić, aby otrzymać Planet Friendly?

planet friendly biurowce

Świadomość ekologiczna klientów rośnie, a wraz z nią wymagania dotyczące jakości produktów oraz usług. Dzisiaj jesteśmy w stanie zapłacić nieco więcej za współpracę z firmą, która ma przekonania oraz wartości zbliżone do naszych. Jak wybierać świadomie? W podjęciu decyzji o tym, co kupić, gdzie wynająć biuro, z jakim kontrahentem współpracować pomagają certyfikaty. Jednym z nich jest Planet Friendly przyznawany biurowcom i innym obiektom, które funkcjonują w sposób przyjazny dla planety, ludzi oraz infrastruktury. 

 

Ośrodek Badań i Rozwoju Save The Planet pod kierownictwem doktora Mirosława Kruszyńskiego zajmuje się przygotowywaniem procedur i wytycznych, a także przeprowadzaniem audytów. Mają one na celu ustalenie, czy dana firma spełnia już wymogi niezbędne do uzyskania certyfikatu Plant Friendly, czy są jeszcze jakieś obszary, słabe punkty wymagające naprawy. 

 

Planet Friendly: Cele i zasady certyfikacji 

 

Celem wprowadzenia certyfikacji Planet Friendly było uproszczenie procesów i procedur umożliwiających firmom dostosowywanie stylu prowadzonej działalności do najlepszych praktyk ekologicznych. Te są ukierunkowane na:

 • chronienie dóbr naturalnych, 
 • poprawianie środowiska pracy,
 • ekologiczne eksploatowanie biurowców.

Firmy, które zdecydują się przystąpić do wyzwania owocującego uzyskaniem certyfikatu Planet Friendly bez wątpienia poprawią także swój wizerunek. O korzyściach płynących z bycia eko w biznesie piszemy dalej.

 

 

 

Dla kogo jest certyfikacja Planet Friendly?

 

 • dla właścicieli i zarządców budynków (biurowców, galerii handlowych, fabryk, magazynów, hoteli, urzędów, teatrów, kin, filharmonii, osiedli mieszkaniowych, placówek edukacyjnych, placówek medycznych).
 • dla projektujących w/w obiekty,
 • dla pomieszczeń (sklepów, biur, apartamentów, mieszkań),
 • dla pracodawców, organizacji non-profit,
 • dla miast.

 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać certyfikat Planet Friendly?

 

Główne obszary, na jakich skupia się certyfikacja Planet Friendly to wymienione już budynki, ludzie i planeta. Oczywiście te grupy ściśle są ze sobą powiązane, uzupełniają się i wpływają na siebie nawzajem. Do najważniejszych czynników decydujących o tym, czy dana firma spełnia wymogi umożliwiające otrzymanie certyfikatu jest optymalizacja energetyczna, efektywne gospodarowanie wodą, wykorzystanie naturalnych zasobów środowiska, gospodarowanie odpadami i zmniejszenie śladu węglowego oraz innych zanieczyszczeń. 

Audyt skupia się zatem na tych obszarach i najczęściej wskazuje na konieczność wdrożenia zmian – założenia instalacji fotowoltaicznej, zamontowania filtrów wodnych, doinwestowania parku maszynowego we filtry czy urządzenia emitujące mniej zanieczyszczeń, termomodernizacje obiektów.  

 

Przyznawanie certyfikatów Planet Friendly – procedury

 

Procedura przyznania certyfikatu Planet Friendly obejmuje siedem etapów. 

 1. Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przekazania go do ośrodka.
 2. Ośrodek zleca przeprowadzenie audytu obiektu, pracodawcy, miasta. 
 3. Na podstawie zebranych danych ośrodek przedstawia wytyczne i zalecenia, jakie należy spełnić.
 4. Zgłoszony do certyfikacji obiekt wdraża zalecenia i zgłasza termin ich zakończenia.
 5. Przeprowadzany jest kolejny audyt potwierdzający modernizację obiektu.
 6. Ośrodek Badań i Rozwoju Save The Planet wystawia certyfikat.
 7. Certyfikat jest wręczany podczas uroczystej gali.

W zależności od tego, ile wytycznych i w jakim zakresie zostanie wprowadzonych, Ośrodek przyznaje certyfikat na jednym z czterech poziomów:

 • podstawowym – understanding
 • średnim – respectful
 • wysokim – caring,
 • najwyższym – loving.

 

 

 

O czym świadczy certyfikat Plant Friendly?

 

Sam fakt, że firma startuje w procesie certyfikacji i ubiega się o wyróżnienie Planet Friendly pozytywnie świadczy o jej zaangażowaniu w ochronę zasobów środowiska naturalnego. Certyfikat potwierdza, że:

 • powstanie i eksploatacja budynku firmowego nie wpływa negatywnie na przyrodę,
 • elementy zastosowanie do budowy i wykończenia obiektu są zgodne z obowiązującymi normami i mogą być bezpiecznie utylizowane,
 • w danym budynku wdrożono plan rozwoju i ustalono jego przeznaczenie,
 • pracownicy mają zapewnione optymalne warunki pracy – akustyczne, higieniczne, świetlne, zdrowe (prewencja antywirusowa),
 • firma korzysta z odnawialnych źródeł energii,
 • w budynku prowadzona jest efektywna gospodarka wodna,
 • działalność budynku w niewielkim stopniu wpływa na zanieczyszczenie środowiska, a zastosowane rozwiązania przyczyniają się do ograniczenia śladu węglowego.

 

Korzyści z posiadania certyfikatu Planet Friendly

 

Oczywistym beneficjentem rozwiązań, które firmy wdrażają, aby otrzymać np. certyfikat Planet Friendly jest oczywiście środowisko naturalne. Ale nie tylko. Okazuje się, że sporo korzyści płynących z działań zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju odczuwają też klienci i sami przedsiębiorcy.

 

Dla klientów

 

Wspominaliśmy już o tym, że współczesny konsument jest wymagający i szuka nie tylko interesującego go produktu, ale też firmy, która ma wartości podobne do tych, wyznawanych przez niego. Na plus jest przestrzeganie w produkcji zasad Fair Trade, a także możliwie najefektywniejsze wykorzystanie OZE i recyklingu, re-use oraz less waste. 

 Odnosi się to także do osób kupujących mieszkania (w miejscach bezpiecznych, z łatwym dostępem do placówek medycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych) oraz pracowników szukających pracy (w firmach odpowiedzialnych społecznie, oferujących wygodne stanowiska i perspektywy rozwoju).  

 

 

Dla firmy 

 

Być może zastanawiasz się nad tym, czy Twoje przedsiębiorstwo zyska dzięki certyfikatom, a konkretniej – co zagwarantuje mu certyfikat Planet Friendly. Okazuje się, że ta inwestycja ma szansę szybko się zwrócić. Na pewno pozyskasz sporo cennej wiedzy na temat rozwiązań technologicznych i ich wpływu na środowisku. Certyfikacja wiąże się z przeprowadzeniem profesjonalnego audytu, a ten dostarcza Ci danych i indywidualnych wskazówek na temat tego, co i jak trzeba zmienić. Wszelkie zmiany mają na celu zapewnienie Ci długofalowych korzyści materialnych, dzięki tańszej eksploatacji budynku. Nie do przecenienia jest znaczenie wizerunkowe – możesz stać się nowoczesnym partnerem biznesowym, świadomym zagrożeń klimatycznych i aktywnie im przeciwdziałający. To istotny element Twojej przewagi nad konkurencją. W Polsce taki certyfikat przyznany został magazynowi Schiessl Polska w Środzie Wielkopolskiej (level Understanding), oraz przestrzeni – Save The Planet Experience Center w Poznaniu, która znajduje się w CH Posnania (level Loving). autor: Klaudia Orzechowska

Koordynator Operacyjny Fresh Facility, odpowiada za relacje z kluczowymi klientami na terenie Śląska. Specjalizuje się w ekopraktykach, zarządza wdrożeniami ekologicznych usług porządkowych w przestrzeniach biurowych.