Stowarzyszenie PLGBC – zielone budynki 

Korzyści z posiadania certyfikatu PLGBC

Zasady zrównoważonego rozwoju są dzisiaj widoczne w wielu obszarach życia i nie omijają także budownictwa. Oferowane dzisiaj rozwiązania proekologiczne służą ludziom i środowisku, dlatego nie są wdrażane wyłącznie dla uzyskania benefitów w postaci certyfikatu. Trzeba jednak dodać, że ten przyznawany przez PLGBC dla zielonych budynków jest obiektem pożądania wielu inwestorów. Dowiedz się, co oznacza i dlaczego warto go uzyskać.

 

Co oznacza skrót PLGBC?

 

PLGBC to Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Wdrożyło ono pierwszą polską wielokryterialną certyfikację dla budownictwa mieszkaniowego. W ten sposób propaguje ideę budownictwa zrównoważonego zarówno dla obiektów mieszkalnych, jak i użytkowych. Spełnienie wymogów certyfikacji wiąże się z uzyskaniem prestiżowego certyfikatu Zielony Dom. Przy czym istotne jest nie tylko funkcjonowanie obiektu, ale też sposób, w jaki powstał i aranżacja jego otoczenia. 

Sam program służy propagowaniu rozwiązań optymalizujących zużycie energii, poprawę bezpieczeństwa ludzi i środowiska, stosowanie udogodnień oraz podnoszenie komfortu.

 

Czym jest zrównoważone budownictwo?

 

Idea zrównoważonego budownictwa jest w Polsce coraz lepiej rozumiana i wdrażana przy wielu nowych inwestycjach. Zgodnie z definicją, którą czytamy na stronie www.plgbc.org.pl: Zielony budynek, a dokładniej – budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Projektując, budując i użytkując zielone budynki, jednocześnie spełniamy nasze bieżące potrzeby, a także dbamy o to, aby następne pokolenia mogły zaspokoić swoje przyszłe potrzeby. Na wszystkich etapach życia takiego budynku uwzględnia się metody oszczędzania zasobów naturalnych i dbania o środowisko.

To spojrzenie w przyszłość i troska o byt kolejnych pokoleń to różnica w odniesieniu do wcześniejszych trendów w budownictwie. Zakładały one skupienie się na potrzebach doraźnych i niewiele

 

W czym wyraża się budownictwo zrównoważone?

 

Choć nie ma jednoznacznej definicji, czym jest budownictwo zrównoważone, to jednak wiemy, jakimi kryteriami posługujemy się przy klasyfikacji budynków.

Idea zrównoważonego budownictwa jest realizowana w kilku najważniejszych aspektach:

 • inteligentny pobór i wykorzystanie energii,
 • prowadzenie efektywnej gospodarki wodnej,
 • minimalizowanie ilości odpadów,
 • lepsze samopoczucie osób, które użytkują budynek,
 • ułatwienie kontaktu użytkownikom obiektu,
 • dostosowywanie się do zmiennych warunków.

Należy przy tym zauważyć, że coraz mocniej koncentrujemy się nie tyle na samym budynku, co na jego interakcjach z otoczeniem. Chodzi o odpowiedzialność względem lokalizacji, wykorzystywanie ekologicznych materiałów budowlanych, redukowanie do minimum ilości odpadów i szkodliwych dla środowiska substancji, segregowanie i utylizowanie odpadów. A wszystko to z myślą o:

 • ludziach – użytkownikach lub mieszkańcach,
 • środowisku naturalnym.

Aby zmotywować odpowiedzialnych za każdy etap całego cyklu życia budynków do wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, wprowadza się właśnie certyfikaty. Jednym z nich jest PLGBC.

Jak mówi Marcin Gawroński, dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego SWECO Polska: Certyfikacje już dawno stały się w Polsce standardem. Inwestorzy wyróżniają swoje realizacje coraz bardziej interesującymi ekociekawostkami i nowinkami technologicznymi. Tym, czego jednak najbardziej potrzebuje rynek, jest mądre wykorzystanie wiedzy i inspiracji płynących z wielokryterialnych systemów oceny do realnej poprawy praktyk w stosujących je organizacjach oraz rzetelne podejście do ich realizacji.

 

Korzyści z posiadania certyfikatu PLGBC

 

Przystąpienie do programu certyfikacji wiąże się z gotowością do realizowania założonych kryteriów. Czy na pewno warto angażować swój czas, energię, zasoby ludzkie w uzyskanie PLGBC? Okazuje się, że tak i to z dwóch powodów:

 • wizerunkowych – firma, która może pochwalić się posiadaniem certyfikatów staje się bardziej atrakcyjnym partnerem biznesowym. Może też liczyć na zwiększenie liczby klientów, gdyż dzisiaj odbiorcy bardziej świadomie wybierają firmy, z których usług czy produktów korzystają,
 • ekonomicznych – idea zrównoważonego rozwoju ma służyć przede wszystkim ludziom i środowisku. Stosowane rozwiązania zapewniają oszczędność wody, energii, ogólnie obniżenie kosztów eksploatacji budynku, a także dostosowanie go do zaostrzanych norm rynkowych.

W budynkach, które powstają i są prowadzone w duchu zrównoważonego rozwoju, zachodzą procesy poprawiające jakość i komfort użytkowników. Na uwagę zasługuje wysoka jakość środowiska wewnętrznego, podnoszona przez rozwiązania akustyczne, cieplne, oświetleniowe, wentylacyjne, ograniczające poziom zanieczyszczenia powietrza. 

 

Baza budynków – które budynki w Polsce mają certyfikat PLGBC?

 

Coraz więcej budynków w Polsce może poszczycić się posiadaniem certyfikatu PLGBC, co oznacza, że spełniają one założenia Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Oto niektóre z nich:

 • Panattoni Park Tricity South II – hala A,
 • Panattoni BTS Weber,
 • Panattoni City Logistics Łódź III,
 • Aleja Drzew – 22 budynki,
 • Nowy Rynek, budynek D1,
 • Galeria Wołomin I,
 • Bolero Office Point II,
 • Centrum Handlowe Krokus,
 • Atrium Plaza,
 • Centrum Handlowe Auchan Poczesna,
 • Okrąglak i Kwadraciak,
 • Olivia Business Centre – Olivia Prime B 
 • Wydział Psychologii – budynek na Kampusie Ochota.

Pełna lista znajduje się na stronie: https://baza.plgbc.org.pl/building/. Są w niej budynki z całej Polski, jak widzisz, o różnym charakterze, stylu i przeznaczeniu. Od obiektów mieszkalnych, przez usługowe, użytkowe, komercyjne, handlowe, przemysłowe, biurowce, aż po placówki edukacyjne i wiele innych.

Chcesz, aby Twój budynek dołączył do tego zestawienia? Na stronie https://baza.plgbc.org.pl/dodaj-budynek/ możesz dodać obiekt, który ma uzyskać certyfikat. Wymagane jest uzupełnienie szczegółów dotyczących tej inwestycji m.in. jej rodzaju, lokalizacji, projektanta, wykonawcy. Na dalszym etapie zgłoszenie zostaje poddane analizie i oceniane, czy spełnia na daną chwilę wymogi dla uzyskania certyfikatu PLGBC.autor: Klaudia Orzechowska

Koordynator Operacyjny Fresh Facility, odpowiada za relacje z kluczowymi klientami na terenie Śląska. Specjalizuje się w ekopraktykach, zarządza wdrożeniami ekologicznych usług porządkowych w przestrzeniach biurowych.