Co to są recyklaty?

Wykorzystanie recyklatów – gdzie i na jakiej zasadzie?

recyklaty sprzątanie

Odpady powstające po wyeksploatowaniu czy zniszczeniu wyrobów z plastiku w zastraszającym tempie zalewają świat. Wysypiska zajmują coraz większe obszary, a tworzywa sztuczne zalegają na nich latami, bo okres ich degradacji jest wyjątkowo długi – rozkładają się nawet od 50 do 1000 lat. Oznacza to, że jesteśmy spadkobiercami plastikowych śmieci zostawionych przez poprzednie pokolenia i dla naszych dzieci i wnuków zostawimy kolejne odpady. To bez wątpienia jeden z najbardziej uporczywych problemów, z którymi mierzymy się w XXI wieku. Jak sobie z nim poradzić? 

Jednym z bardziej skutecznych rozwiązań jest recykling, czyli zamienianie tworzyw sztucznych na recyklaty celem ich ponownego wykorzystania.

 

Czym są recyklaty?

 

Recyklaty to nic innego, jak tworzywa sztuczne poddawane obróbce i nadające się do ponownego wykorzystania. Celem recyklingu jest wyprodukowanie pełnowartościowego materiału, który będzie miał właściwości techniczne i estetyczne identyczne z oryginałami. 

Przyjmujące postać płatków i granulek recyklaty, powstają w różnych procesach technologicznych – głównie recyklingu mechanicznym (rozdrabnianie celem uzyskania sypkiego materiału). Zachowują strukturę chemiczną i są pozbawione obcych wtrąceń. 

 

 

Jak powstają recyklaty?

 

Cały proces technologiczny mający na celu przetworzenie odpadów plastikowych i uzyskanie recyklatów dzieli się na kilka etapów:

  • zbiórka odpadów plastikowych (butelki, sztywne folie),
  • sortowanie odpadów z tworzyw sztucznych, podzielenie ich według rodzaju polimerów i innych kryteriów,
  • rozdrabnianie,
  • dokładne mycie celem usunięcia zabrudzeń (etykiety, metki, kleje, organiczne resztki jedzenia i picia),
  • ponowne sortowanie i kontrola jakości,
  • ekstruzja – rozdrobnione odpady plastikowe są przetwarzane i powstają z nich granulki przeznaczone do produkcji nowych wyrobów.

 

Znaczenie recyklatów w gospodarce

 

Dlaczego tak ważne jest racjonalne gospodarowanie odpadami plastikowymi? Co sprawia, że tyle uwagi i energii poświęcamy na recykling? Otóż recyklaty, jako pełnowartościowe materiały mogą zostać wykorzystane ponownie, zatem obieg tego materiału w przyrodzie się zamyka. 

Niska waga, niewielka cena, lekkość oraz trwałość sprawiają, że tworzywa sztuczne mają bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. Wykorzystuje się je do produkcji zabawek, izolacji w oknach, systemów oszczędzających wodę, opakowań, które chronią żywność i utrzymują ją w higienicznych warunkach. 

 

Rola recyklatów w Europejskiej Strategii na rzecz tworzyw w Gospodarce Obiegu Zamkniętego

 

Dążenie do tego, aby powstawały i funkcjonowały obiegi zamknięte jest dzisiaj priorytetem, a temat ten podniosła nawet Unia Europejska. W opracowanej Europejskiej Strategii na rzecz tworzyw w Gospodarce Obiegu Zamkniętego wymienia cztery filary zwiększające opłacalność recyklingu oraz skuteczną walkę z zaśmieceniem na lądzie i w wodzie. Ma to zostać osiągnięte przez więcej innowacji oraz inwestycji, a spora część z nich już pojawiła się w opracowaniu Plastics 2030 przygotowanym przez Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope

 

Wykorzystanie recyklatów – gdzie i na jakiej zasadzie?

 

Recyklaty finalnie mogą mieć różniące się między sobą parametry, i to od nich zależy, gdzie zostaną ponownie wykorzystane. Czasem ograniczenia są natury prawnej, innym razem pojawiają się kwestie opłacalności czy bezpieczeństwa (np. w branży spożywczej). Standardowo jednak pole do zastosowania recyklatów jest naprawdę szerokie i obejmuje m.in. produkcję skrzynek na narzędzia, donic ogrodowych, akcesoriów motoryzacyjnych, ubrań, a nawet… protez naczyniowych. 

 


Recyklaty a usługa sprzątania

 

Firmy sprzątające specjalizujące się w sprzątaniu ekologicznym często kładą duży nacisk na odpowiednie gospodarowanie odpadami, w tym segregację i recykling. Oto, jak kwestia recyklatów wpływa na usługę sprzątania:

  1. Segregacja odpadów: Firmy sprzątające, które skupiają się na aspekcie ekologicznym, podejmują działania w celu odpowiedniej segregacji odpadów. Pracownicy sprzątający są szkoleni w zakresie właściwego rozróżniania różnych rodzajów odpadów, w tym tworzyw sztucznych, które mogą być poddane recyklingowi. Poprzez właściwą segregację, recyklaty mogą być oddzielone od innych odpadów i skierowane do odpowiednich procesów recyklingu.
  2. Recykling w procesie sprzątania: Firmy sprzątające często wykorzystują produkty wykonane z recyklatów w trakcie świadczenia swoich usług. Przykładowo, mogą korzystać z worków na śmieci wykonanych z recyklatów, przyborów czyszczących z odzysku lub innych ekologicznych rozwiązań sprzątających. Wykorzystanie produktów z recyklatów w codziennej pracy sprzątających wpisuje się w dążenie do zrównoważonego i ekologicznego podejścia.
  3. Edukacja klientów: Firmy sprzątające mogą również odgrywać rolę w edukacji swoich klientów na temat korzyści i znaczenia recyklingu. Poprzez dostarczanie informacji na temat segregacji odpadów, zasad recyklingu i sposobów minimalizacji generowania odpadów, firmy sprzątające mogą przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej klientów.

 

ekologiczne sprzątanie

 

W rezultacie integracja kwestii recyklatów w usługi sprzątania ekologicznego pomaga w zmniejszeniu ilości odpadów trafiających na wysypiska i promuje zrównoważone podejście do sprzątania. To pozwala klientom cieszyć się czystym i zadbanym otoczeniem, jednocześnie angażując się w ochronę środowiska i ograniczanie negatywnego wpływu na planetę.