Wspieramy ekosystemy leśne

Fresh Facility i Fundacja Las Na Zawsze

fundacja las na zawsze

We Fresh Facility stawiamy na zielone! Aktywnie włączamy się w działania promujące ekologię. Optymalizujemy naszą usługę w duchu zrównoważonego rozwoju. W codziennej pracy wykorzystujemy bezpieczne środki czyszczące sygnowane certyfikatem EcoLabel, stosujemy też systemy dozowania i energooszczędne sprzęty. Wciąż szukamy nowych sposobów, aby wspierać środowisko. Bliskie naszym sercom okazały się działania organizowane przez Fundację Las Na Zawsze, dlatego bez wahania przyłączamy się i wraz z naszymi klientami dodajemy cegiełki do tej wyjątkowej akcji. 

 

Fundacja Las Na Zawsze – zielone działania dla społeczeństwa

 

Misją Fundacji Las Na Zawsze jest ochrona dojrzałych, bogatych ekosystemów leśnych i sadzenie młodych, bioróżnorodnych lasów. Jak to robi? Działa z zaufaniem do mądrości Matki Natury i jej zdolności do regeneracji. Wspierając ją w trudnym czasie postępujących zmian klimatycznych, sadzi drzewa, aby te tworzyły leśne skupiska stanowiące schronienie dla zwierząt i przestrzeń do rekreacji dla ludzi.Podstawą działania fundacji 'Las Na Zawsze' jest ochrona, regeneracja i rozwój naturalnych ekosystemów leśnych w Polsce. Głównym celem jest wspieranie bioróżnorodności i ekologicznej równowagi poprzez tworzenie i ochronę lasów liściastych, które pełnią ważne funkcje dla klimatu, zwierząt i roślin.


 • Oddajemy ziemię naturze — fundacja stawia na ochronę istniejących ekosystemów leśnych oraz tworzenie nowych, młodych lasów. Kluczowe jest tu niezaburzanie naturalnej sukcesji i bioróżnorodności.
 • W bioróżnorodności siła — fundacja sadzi różne rodzime gatunki drzew i krzewów, aby zapewnić większą odporność lasów na czynniki środowiskowe. Chroni też dojrzałe lasy liściaste.
 • Naturalne rezerwuary wody — w obliczu rosnącego problemu suszy, fundacja zwraca szczególną uwagę na ochronę lasów podmokłych oraz lasów bogatych gatunkowo i z dużą ilością martwego drewna.
 • Magazyny CO2 - lasy absorbują duże ilości dwutlenku węgla, co ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia zmian klimatycznych. Fundacja stawia na tworzenie i ochronę lasów, które są skutecznymi magazynami CO2.
 • Las to więcej niż drzewa — fundacja podkreśla znaczenie różnorodności gatunkowej nie tylko wśród drzew, ale również krzewów, roślin runa leśnego i grzybów.
 • Jakość nie ilość — fundacja sadzi mniej drzew na hektar, pozwalając im rozwijać się naturalnie i w harmonii ze sobą.
 • Ekologia — fundacja nie używa środków biobójczych, a jej działania są skierowane na wspieranie naturalnej sukcesji i regeneracji.
 • Prototypowanie optymalnych rozwiązań — fundacja testuje różne metody wspierania przyrody i bioróżnorodności, aby znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania.
 • Wspólnota działania — fundacja buduje społeczność, która wspólnie dba o lasy i edukuje o ich znaczeniu. Zachęca do odwiedzania lasów, które chroni, a także do współpracy z ośrodkami naukowymi i innymi instytucjami.Lasy liściaste

 

Fundacja 'Lasy Na Zawsze' skupia się na sadzeniu bioróżnorodnych lasów liściastych. Dokładne gatunki mogą zależeć od wielu czynników, w tym od specyficznych warunków środowiskowych danego miejsca, takich jak typ gleby, klimat, i inne.

Poniżej znajdują się przykłady rodzajów drzew, które często są sadzone w celu odtworzenia lub zwiększenia bioróżnorodności w lasach:

 1. Dęby — długowieczne, odporne na różne warunki środowiskowe, a także służą jako siedliska dla wielu gatunków dzikiej fauny.
 2. Buk — powszechnie spotykany w wielu europejskich lasach i ma duże znaczenie dla różnych gatunków fauny leśnej.
 3. Brzoza — jest szybko rosnącym gatunkiem, który często jest jednym z pierwszych kolonizatorów otwartych terenów.
 4. Lipa — drzewa te są cenne ze względu na ich kwiaty, które są atrakcyjne dla wielu gatunków owadów.
 5. Wiąz — długowieczne drzewa, które dodają różnorodności do lasu.
 6. Jesion — duże drzewa, które mogą dodawać strukturalnej różnorodności do lasu.

 

W ramach prac nad zwiększaniem bioróżnorodności, oprócz drzew, sadzone mogą być również różne gatunki krzewów i roślin runa leśnego. Fundacja 'Lasy Na Zawsze' podkreśla, że las to więcej niż drzewa, to cały ekosystem, który potrzebuje różnorodności gatunków.

 

 

Opinie na temat fundacji:


Michał Zawada

To niesamowita inicjatywa, której przyjemność jest nam wspierać. Ich praca w zakresie sadzenia lasów przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszania skutków zmian klimatycznych. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego ważnego projektu. Jako Fresh Facility polecamy Fundację Las na Zawsze wszystkim, którzy pragną mieć realny wpływ na naszą planetę.

Łandyga Joanna.K

Dobrzy ludzie w dobrym miejscu! Fundacja rozwija się i rośnie Na Zawsze, aż miło popatrzeć 🙂

Co oznacza, że las jest NA ZAWSZE?

 

Kiedy mówimy, że las jest 'na zawsze', oznacza to, że angażujemy się w jego ochronę i zachowanie na nieograniczony czas. Takie lasy nie są eksploatowane w celach gospodarczych (takich jak pozyskiwanie drewna), co pozwala im rozwijać się i zmieniać w sposób naturalny i niezakłócony przez człowieka. Las 'na zawsze' to teren, na którym skupiamy się na ochronie ekosystemów, gatunków i bioróżnorodności, które w nim istnieją, bez naruszania naturalnych procesów, które w nim zachodzą. Celem jest zachowanie tych lasów dla przyszłych pokoleń, zapewniając im zdrowy i bogaty ekosystem do odkrywania i czerpania z niego korzyści. Oznacza to również, że podejmujemy odpowiedzialność za ciągłą troskę i ochronę tych lasów, co obejmuje monitorowanie ich stanu, ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami i wspieranie ich zdrowia i bioróżnorodności przez odpowiednie praktyki zarządzania.Fresh Facility jednym z darczyńców

 

Aby móc efektywnie zabezpieczać zieleń dla przyszłych pokoleń, Fundacja Las Na Zawsze potrzebuje wsparcia ze strony osób prywatnych i firm. Fresh Facility postanowiło włączyć się w tę akcję – wpłacamy 1% od każdego nowego kontraktu. Wspólnie zasadziliśmy już 260 m2 lasu. Z przyjemnością będziemy śledzić zarówno siew w następnym sezonie sadzonkowym, jak i wzrost młodych drzewek.  Mapę posadzonych lasów znajdzie tu: → https://lasnazawsze.org.pl/nasze-lasy/

 

Ty też możesz włączyć się do akcji! 

 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się we wspólną akcję sadzenia drzew z Fundacją Las Na Zawsze. #TeamUp – tylko zbiorowe działania dadzą pożądane efekty, czyli zabezpieczą istniejące lasy i stworzą nowe dla przyszłych pokoleń. W myśl motta Fundacji: „Siejemy radość, wynikającą z robienia dobra”. Jeśli chcesz poczuć, że dokładasz swoją zieloną cegiełkę, zobacz, jak możesz wesprzeć działania Fundacji. Więcej informacji na temat darowizn znajdziesz na stronie https://lasnazawsze.org.pl/wspolpraca/.


Autor: Anna Tora-Jarosz

Specjalista ds. marketingu w Fresh Facility