Wracamy do pracy stacjonarnej! Jak zarządzić procesem powrotu do biur?  

powrót do biur raport

Ponad rok temu COVID-19 zmusił wiele firm do wysyłania pracowników do domu i pracy zdalnej. Teraz gdy przypadki COVID ustępują i rośnie liczba szczepień, perspektywa powrotu do starych rutyn biurowych wydaje się coraz bardziej realna. Ale czy pracownicy będą chcieli wracać do budynków, nawet gdy znów praca stacjonarna stanie się bezpieczna? Czy firmy powinny pozbyć się wideokonferencji i przywrócić miejsce pracy na sposoby sprzed COVID? Jeśli tak, to, jak zorganizować przestrzeń w nowych warunkach? 

 

 

Mówi się, że pandemia koronawirusa pogrzebała stary znany nam system pracy. Pandemia rzuciła wyzwanie konwencjonalnemu myśleniu o pracy i przekształciła modele wymiany informacji pomiędzy pracownikami — być może na stałe. Jak więc liderzy biznesu mogą stworzyć nowy świat pracy, który zapewni pracownikom zarówno radość, jak i produktywność po wygaśnięciu transmisji wirusa? 

 

Raz w miesiącu czy raz w tygodniu? 

 

Menedżerowie i osoby zarządzające biurem będą musiały dostosować się do zmian i nastrojów społecznych po erze COVID-19. Niektórzy pracownicy z pewnością będą pragnąć powrotu osobistych kontaktów towarzyskich w biurze. Inni przyzwyczaili się do elastyczności, jaką daje praca wirtualna, poczynając od krótszego czasu spędzonego na dojazdy, po zacieśnianie więzów z rodziną. Spora grupa osób preferuje okazjonalne wizyty w biurze w celu nawiązania kontaktu w czasie rzeczywistym ze współpracownikami, ale wolą zachować wypracowany styl pracy w domu. Office Managerowie i zespoły kierownicze ponoszą główną odpowiedzialność za przeprowadzenie swoich firm i pracowników przez powrót do biur bez zakłóceń. To do nich będzie należało określenie, jak i kiedy rozpocząć złożone zadanie powrotu do miejsca pracy po zniesieniu ograniczeń rządowych.

Przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród klientów i kontrahentów Fresh Office. Sprawdź, co na kluczowe pytania w kontekście powrotu do biur odpowiedzieli

  • pracownicy biur
  • office managerowie
  • property managerowie
  • kadra zarządzająca

Pandemia wywołana koronawirusem zmieni funkcjonowanie środowiska pracy na dłużej. TO PEWNE!  47% deklaruje, że z końcem pandemii wróci do biur. Czy możemy powiedzieć, że zbliżamy się do końca? Jesteście gotowi na POWRÓT DO BIUR? Sprawdziliśmy jakie obawy przed powrotem mają pracownicy biur. Obserwując prace innych i bazując na wiedzy ekspertów, uzyskaliśmy LISTĘ ZALECEŃ I ROZWIĄZAŃ, które dadzą poczucie bezpieczeństwa i przebywanie w biurze stanie się na powrót rzeczą normalną.

 

Pobierz darmowy raport, aby otrzymać wskazówki.?


 

Powrót do miejsca pracy może oznaczać odejście od obowiązkowej pracy zdalnej lub wdrożenie modelu hybrydowego. Dla wielu firm oznacza to prawdopodobnie połączenie obu modeli w ramach jednej organizacji, w zależności od charakteru świadczonej pracy. Kiedy jednak zespoły zarządzające opracowują strategie mające na celu przywrócenie ich działalności na właściwe tory, większość prawdopodobnie skupi się na sprowadzeniu pracowników, którzy naprawdę muszą być obecni w biurze lub na hali produkcyjnej, magazynie. Świadcząc usługi dezynfekcji i sprzątania na innych obiektach takich jak: placówki medyczne, hale produkcyjne, magazyny czy w innych lokalach usługowych, wiemy, że praca w reżimie sanitarnym przy odpowiednim harmonogramie i trosce o sanitarne bezpieczeństwo jest możliwa. Reguły panujące w obiektach, które nie zamknęły się na czas pandemii, mogą zostać przeniesione do biur. W takim modelu konieczne będzie codzienna dezynfekcja ręczna, częstsze pranie wykładzin czy ozonowanie w przypadku pojawienia się zakażeń w biurze. 

 

Kto wróci do pracy biurowej? 

 

Zespoły zarządzające stoją przed wyzwaniem związanym z dokładnym określeniem, kim są krytyczni pracownic w ramach danej organizacji. Niektóre role, takie jak sprzedaż lub zarządzanie relacjami, które w przeszłości były postrzegane jako wymagające bezpośredniej interakcji, dziś znalazły inne kanały komunikacji. Inne role są niezaprzeczalnie zależne od narzędzi lub technologii na miejscu i nie można ich skutecznie wykonywać zdalnie. Nie ma wątpliwości, że całkowita rezygnacja z biura nie jest rozwiązaniem. W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Fresh Office Poland sp. z o.o. tylko 2% respondentów deklaruje całkowitą pracę zdalną dla swojej organizacji do końca 2021 roku. Rytm funkcjonowania firmy i realizacji projektów wymaga regularnych spotkań i wspólnej przestrzeni. Szczególnie przy rotacji pracowników i wdrażaniu nowych osób. Jak zatem wydzielić bezpieczną przestrzeń? O social distancing w biurze pisze Anna Tora, Communications Manager, która przez lata współpracowała z architektami przestrzeni biurowej i czołowymi producentami mebli:
przeczytaj więcej: Podział przestrzeni w biurach, który zapewni bezpieczeństwo pracowników 

 

Wrażliwość względem pracowników

 

W ustalaniu nowego porządku zespoły kierownicze powinny kierować się empatią i wykazać zrozumieniem. Warto zwrócić uwagę na fakt, że chociaż wszyscy pracownicy doświadczyli pandemicznego kryzysu, nie każdy przeżył go w ten sam sposób. Niektórzy pracownicy mogą mieć warunki, które zwiększają ryzyko poważnej infekcji COVID-19 i będą niechętnie wracać do biura. Inni ochoczo zrezygnują z pracy zdalnej, ze względu na swoje opiekuńcze zobowiązania, które utrudniają lub często uniemożliwiają efektywną pracę. Wrażliwość na taką rzeczywistość i rozbieżność w nastawieniu pracowników jest koniecznością.

 

 

Konieczne jest również uświadomienie sobie, że całe zespoły będą potrzebować czasu, aby przystosować się do nowych sposobów pracy po pandemii. Pracownicy wracający po dłuższym okresie pracy zdalnej mogą zauważyć, że fizyczny układ miejsca pracy i harmonogram uległ zmianie. W przypadku pracowników biurowych powrót do miejsca pracy może wymagać zmiany sposobu myślenia u osób, które przystosowały się do pracy zdalnej. Aby poradzić sobie z tymi zmianami, kierownictwo powinno upewnić się, że pracownicy rozumieją, o co są proszeni i jakie kroki podejmuje firma, aby chronić ich zdrowie i zapobiegać zarażeniom.

Ponowna aklimatyzacja pracowników na miejscu będzie stanowić ogromne wyzwanie w zakresie zarządzania zmianą dla kadry kierowniczej i office managerów, którzy potrzebują jasnej strategii komunikacji. Precyzyjne wskazówki pomogą powracającym do miejsca pracy, a także pracującym zdalnie, przyjąć wspólną wizję tego, w jakim aktualnie modelu pracuje firma. Umożliwiając prawdziwą, dwukierunkową komunikację, liderzy mogą przekształcić kryzys COVID-19 w okazję do wzmocnienia kultury organizacji, zwiększenia zaangażowania pracowników oraz zwiększenia produktywności i lojalności w dłuższej perspektywie.

 

Chcesz gotowe wskazówki? 

Autor: Michał Zawada

Dyrektor Zarządzający Fresh Office Poland Sp. z o.o. Z branżą usług utrzymania czystości związany do 5 lat. Rozwija zespół zajmujący się sprzątaniem powierzchni biurowych, medycznych, produkcyjnych oraz sprzątaniami pobudowlanymi.